New @TexHPF poll, likely voters:

Abbott 50
O’Rourke 42

Paxton 65
Bush 23

Collier 43
Beckley 31

Garza 46
Jaworski 31https://t.co/EOVYWraybv

— Patrick Svitek (@PatrickSvitek) April 5, 2022