From left: Donnie Warren, Martin Mayhew, Norv Turner, Ron Rivera, Marty Hurney pic.twitter.com/I3OBo8ortX

— Nicki Jhabvala (@NickiJhabvala) May 15, 2021